Žydų kultūros ir istorijos almanachas „Brasta“

Ephraimo Kishono satyrų rinktinė

Tarptautinis festivalis „Žydų kultūros dienos Žagarėje“

Abraomo Suckeverio poezijos rinktinė

About foundation

Mūsų misija

Plėtoti žydų kultūrinį gyvenimą Lietuvoje bei litvakų kultūrą užsienyje. Esame ypatingai suinteresuoti litvakų paveldo išsaugojimu, edukaciniu jo tyrinėjimu ir veiklomis, prisidedančiomis prie didesnio jo žinomumo.

Mūsų vizija

Sukurti tvarų ir gyvybingą kultūrinių ryšių tinklą, kuris lokaliu, regioniniu ir tarptautiniu lygiu susietų Lietuvius ir žydus

Mūsų uždaviniai

Skatinti tarpkultūrinį dialogą tarp lietuvių ir žydų vykdant ilgalaikį bendradarbiavimą su Lietuvos ir tarptautinėmis institucijomis bei aktyviais žmonėmis siekiant vykdyti įvairią kultūrinę, edukacinę, akademinę veiklą ir aktyviai joje dalyvauti

Spreading knowledge, stimulating cultural life, inspiring creativity