Avromo Sutzkeverio poezijos rinktinė – skirta Vilniaus Gaono ir žydų istorijos 2020-iems metams.

Wikimedia.org nuotr.

Abraomas Suckeveris (Avrom Sutskever, 1913-2010) – vienas žymiausių jidiš kalba rašiusių XX a. prozininkų ir poetų. Pirmieji A. Suckeverio eilėraščiai Vilniaus ir Varšuvos žydiškuose laikraščiuose pasirodė apie 1933 m. Po keturių metų pasirodė ir jo pirmoji poezijos knyga „Lider“, kuri įvertinta puikiai, o jos autorius pradėtas vadinti kylančia jidiš literatūros žvaigžde.

Didžiojoje dalyje savo pokarinės kūrybos rašytojas originaliai, pagauliai bei įžvalgiai aprašo Lietuvos žydus, jų kultūrinį gyvenimą. Nemažiau svarbu tai, kad ji sukurta jidiš kalba, kas rodo autoriaus pastangas prisidėti prie šio Rytų Europos žydų kultūros fenomeno išsaugojimo. A. Suckeveris 1947 m. atvyko į Palestiną ir apsigyveno Tel Avive. Čia 1948 m. išėjo jo knygos „Di jidiše gas“ („Žydų gatvė“) bei „Geheimštot“ („Paslapčių miestas“), kuriose vaizduojamas Vilniaus žydų gyvenimas, niūri geto kasdienybė.

1966 m. A. Suckeveris už savo kūrybą buvo iškeltas kandidatu Nobelio premijai gauti.

Lietuvos Nepriklausomybės dienos proga 2008 m. vasario 16 dieną Prezidentas apdovanojo A. Suckeverį valstybiniu apdovanojimu – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi. Taip buvo įvertinti šio litvako nuopelnai Lietuvai.

Apie projektą

Šio leidybos projekto tikslas – praturtinti palyginti kuklius lietuvių kalba prieinamos jidiš literatūros aruodus ir išleisti profesionaliai parengtą A. Suckeverio eilėraščių rinktinę.

Sėkmingam projekto įgyvendinimui būtinas visapusiškas jidiš kalbos ir žydų kultūros supratimas. Būtent todėl rinkinio parengimu rūpinsis aukšto lygio vertimo ir literatūros specialistai – su pažodiniu vertimu dirbs vertėja, jidiš literatūros tyrinėtoja, Akvilė Grigoravičiūtė, o sudėtingą rimą ir metriką lietuviškai perteiks poetas, eseistas ir vertėjas Laurynas Katkus

Projekto nauda ir vertė

Plačiai pripažinta A. Suckeverio poezija ir poetinė proza yra gerai žinoma tiek subtilų estetinį skonį turintiems grožinės literatūros mėgėjams, tiek akademiniuose sluoksniuose tiriamąja veikla užsiimantiems literatūrologams. Rašytojo kūryba neabejotinai vertinga meniniu, dėl ko jos sklaida įgyja išskirtinę prasmę.

Į daugiau kaip 30 pasaulio kalbų išversta rašytojo kūryba sudėtinga kultūrine prasme. Poetas išgyveno sudėtingą laikotarpį Vilniaus gete ir tiesiogiai patyrė visus Holokausto pavojus bei kančias, kurią jis jautriai, įžvalgiai ir pagauliai perteikia savo knygose. Visa ši patirtis gali būti ne tik išskirtinai meninio-estetinio, bet ir istorinio-edukacinio susidomėjimo objektas, praturtinti ir pagilinti sudėtingo Lietuvos istorijos tarpsnio supratimą.

Paremkite projektą

Per PayPal: foundation@vilnius-jewish-library-foundation.com arba galite pervesti tiesiai į sąskaitą: LT504010049501372679, Bank Code: 40100, SWIFT: AGBLLT2X.

Amerikos piliečiai gali nusirašyti mokesčius paremdami mūsų veiklą per: „Remembering Litvaks, Inc.“

 

Projekto vykdytojai

Žilvinas Beliauskas
Vilniaus žydų viešosios bibliotekos labdaros ir paramos fondo direktorius
Mob. tel.: +37068776625
El. Paštas: zilvinas@zilvinas.be

 

Akvilė Grigoravičiūtė
Vertėja, jidiš literatūros tyrinėtoja

Academia.edu

 

Laurynas Katkus
Rašytojas, vertėjas

El. paštas: katkus72@gmail.com
Asmeninė svetainė
Tekstai.lt profilis