Paremkite mus

Vilniaus žydų viešosios bibliotekos labdaros ir paramos fondas veikia kaip nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija.

Mes sunkiai dirbame tam, kad galėtume plėtoti vykdomus projektus ir inicijuoti naujus. Ši veikla reikalauja labai daug įvairių resursų. Visos mūsų naudojamos pajamos yra gautos tik pagal labdaros ir geradarystės principus iš kultūriniam gyvenimui neabejingų žmonių.


Norėdami paremti šiuo metu mūsų vykdomus projektus ir prisidėti prie bibliotekos veiklos gerinimo, galite tai padaryti dviem būdais:

  1. Naudodamiesi patogia kelių žingsnių pinigų pervedimo forma. Norėdami pradėti, paspauskite dešinėje esantį paramos mygtuką;
  2. Suteikdami 2% procentus valstybės surenkamų Jūsų pajamų mokesčio. Išsamią instrukciją kaip tą padaryti, rasite šiame puslapyje.
  3. Pervesdami lėšas rankiniu būdu per savo bankinę sistemą į šią fondo sąskaitą:

SWIFT kodas: AGBLLT2X

Banko kodas: 40100

Sąskaitos numeris: LT504010049501372679


Visos Jūsų aukos naudojamos šiems tikslams:

  1. Padengti pašto išlaidas ir muito mokesčius už dovanojamas knygas, kurias mums atsiunčia mecenatai ir rėmėjai;
  2. Padengti naujų knygų, skirtų praturtinti ir atnaujinti Vilniaus žydų viešosios bibliotekos dokumentų fondą, pirkimo išlaidas;
  3. Organizuoti kultūrinius, edukacinius, akademinius ir kitus viešuosius renginius bei padengti visas išlaidas, reikalingas kokybiškam jų įgyvendinimui (mokėti honorarus pranešėjams, lektoriams, muzikantams, finansuoti jų kelionių iš užsienio išlaidas, rengti platesnio masto komunikacijos / reklamos kampanijas ir kt.);
  4. Inicijuoti, kurti ir plėtoti įvairius kultūrinius projektus Lietuvoje ir užsienyje (knygų ir periodinių leidinių leidyba, tarptautiniai meno bei mokslo renginiai, globalių partnerysčių mezgimas bei palaikymas ir kt.);

Pažymėtina, kad laukiame ir maloniai priimsime ne tik finansinę pagalbą. Nuolatos ieškome skirtingų kooperacijos tiek su aktyviais fiziniais, tiek su juridiniais asmenimis būdų, įgyvendinamų dalyvavimo, kūrybinių idėjų siūlymo ir komunikacijos priemonėmis: esame atviri įvairiems pasiūlymams bei patarimams, susijusiems su kultūrinėmis programomis, apsilankymais, paskaitomis, knygų pristatymais koncertais ir ne tik.

Mes labai branginame Jūsų pagalbą ir paramą!